Obsługa prawna

W zakresie obsługi prawnej oferujemy:

  • Załatwienie wszystkich spraw związanych z ukonstytuowanie wspólnoty (złożenie wniosków o nadanie REGON-u, NIP-u, założenie rachunku bankowego wspólnoty)
  • Przepisanie umów dotyczących eksploatacji nieruchomości z developera na wspólnotę
  • Organizacja obsługi prawnej Wspólnoty (opiniowanie przez prawnika umów, uchwał)
  • Opiniowanie  umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej, przedstawianych przez usługodawców/wykonawców, dostawców mediów itp.
  • Opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych dla Wspólnoty
  • Przygotowanie i obsługa zebrań ogółu właścicieli
  • Podejmowanie niestandardowych, wynikających ze specyfiki nieruchomości, zadań na zlecenie.

W działaniach tych wspierają nas radca prawny i absolwenci wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca