Administrowanie nieruchomościami

Nasza oferta skierowana jest do wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów kończących inwestycje mieszkaniowe. Zdejmiemy z Was obowiązek rozwiązywania bieżących problemów związanych z eksploatacją nieruchomości.

Prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.

Regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, ciepło) oraz innych kontrahentów wspólnoty.

Kontrolowanie terminowości i prawidłowości wpłat właścicieli lokali.

Rozliczanie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów ( cw, zw, co).

Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczo-finansowego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki funduszem remontowym.

Obsługa księgowa

Zajmujemy się rozliczaniem tzw. okresów deweloperskich (od chwili oddania budynku do użytkowana do ukonstytuowania się wspólnoty) oraz obsługą księgową wspólnot mieszkaniowych zarówno w ramach kompleksowej usługi zarządzania nieruchomości, jak i współpracą skoncentrowaną wyłącznie obsłudze finansowo-księgowej.

Obsługa prawna

Oferujemy wspólnotom obsługę prawną w zakresie podstawowym, ściśle związaną z bieżącym funkcjonowaniem Nieruchomości. Rozszerzając współpracę – pomagamy rozwiązać specyficzne problemy prawne.

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

Kontakt

Co oferujemy?

 

w zakresie administrowania nieruchomościami

Bieżącą, bezpośrednią obsługę członków wspólnot mieszkaniowych

Zlecanie usług utrzymania czystości i porządku, konserwacji instalacji technicznych, ochrony nieruchomości

Rozwiazywanie problemów związanych z eksploatacją nieruchomości

Współpracę zarządami wspólnot mieszkaniowych, powołanymi spośród właścicieli lokali

Szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia usterek i awarii w obiektach należących do nieruchomości

Współpracę z ubezpieczycielami w zakresie uzyskania odszkodowań z polis ubezpieczeniowych, dotyczących nieruchomości wspólnej

Pomoc przy zbieraniu głosów pod uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosóww zakresie obsługi księgowej

Prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.

Regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, ciepło) oraz innych kontrahentów wspólnoty.

Kontrolowanie terminowości i prawidłowości wpłat właścicieli lokali.

Rozliczanie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów ( cw, zw, co).

Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczo-finansowego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki funduszem remontowym.


w zakresie obsługi prawnej

Przeprowadzenie procesu ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej

Organizowanie i obsługa zebrań właścicieli lokali

Przygotowanie projektów uchwał pod głosowanie właścicieli lokali

Weryfikacja i negocjowanie umów z podmiotami obsługującymi wspólnoty mieszkaniowe

Opracowanie wewnętrznych regulaminów, statutów i innych aktów prawnych

Windykacja opłat eksploatacyjnych w drodze postepowania sądowego

Nasza firma

LoftSystemy skoncentrowane są przede wszystkim na obsłudze wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Warszawy. Nie wykluczamy nawiązania współpracy z podmiotami z miejscowości podwarszawskich. Naszym atutem jest wspaniała, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników znająca rynek nieruchomości. Oferujemy szybką, wszechstronną pomoc właścicielom lokali w załatwianiu ich spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, profesjonalne podejście do klienta i wysoką kulturę w kontaktach z naszymi zleceniodawcami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Formularz kontaktowy

15 + 6 =

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca